consultoria inteligencia empresas

CONSULTORÍA D'INTEL.LIGÈNCIA EMPRESES
“Les activitats professionals i personals, sense intel·ligència adequada, són cegues, sordes i sense cervell”.

Els serveis de Consultoria d’Intel·ligència són una especialitat de l’àmbit de la Consultoria Estratègica a Empreses oferint: una orientació específica individualitzada, suport consultiu en Intel·ligència Econòmica i Competitiva (anàlisis i informació) orientat al Management modern, i la promoció i protecció dels seus objectius empresarials.

El servei consisteix, bàsicament, en facilitar a gerències d’empreses anàlisi i coneixement especialitzat sobre diverses qüestions en relació a escenaris i capacitats d’intel·ligència i seguretat empresarial, tals com:

Què cal saber i què cal fer per a l’adequació de la planificació estratègica, alerta primerenca i seguretat econòmica basant-se en els riscos i desafiaments internacionals, socials i geoeconòmics (ecosistema Social); en l’escenari competitiu mundial i sectorial (ecosistema Competitiu); i en la naturalesa de la seva activitat empresarial (ecosistema intern).
Com disposar de capacitat i avantatge d’intel·ligència i contraintel·ligència econòmica i competitiva, davant de l’actual espectre geoeconòmic desafiant.
Con la tecnología de Blogger.
EN - ES