serveis turistic i oci

SERVEIS D'ÀMBIT TURÍSTIC I OCI
.Investigació sobre frau econòmic, arrendaments incorrectes i abusos en els contractes.
.Investigació sobre falsos inquilins.
.Investigació sobre situació il·legal d'habitatge turístic.
.Investigació prèvia a contracte lloguer, de nous inquilins.
.Estudis de camp de riscos i desafiaments socials i geoeconòmics.
.Estudis de camp de l'escenari operacional desafiant.
.Estudis de camp de la naturalesa i riscos d'activitats determinades.
.Anàlisi de destinacions turístiques, de necessitats de seguretat i prevenció recreativa.
.Estudis del context urbà, mediambiental i atractiu turístic.
.Estudis sobre la inseguretat i els efectes en l'activitat turística.
Con la tecnología de Blogger.
EN - ES