abogado negocios

ADVOCAT NEGOCISL’actual advocat de negocis, tant el que actua de forma independent com integrat en l’empresa, presta els seus serveis en diferents àrees que interessen a aquestes per al desenvolupament de les seves diverses activitats. S’ocupa, no solament de proveir d’assessorament jurídic a les diverses àrees (mercantil, laboral, administratiu, financer, tributari, ambiental, penal, civil, etc.), sinó també a la redacció de documents i mesures jurídiques, realitzar gestions i negociacions en representació de l’empresa i al maneig de processos judicials.

A aquestes habilitats jurídiques, cal considerar que la competitivitat empresarial és cada vegada més complexa i globalitzada, i les empreses deuen estar més enfocades cap al govern corporatiu i la gestió de riscos generals. L’assessorament jurídic a negocis ja no pot estar totalment separat d’un altre tipus d’assessorament, com el competitiu o el de la imatge empresarial.

Per afavorir l’estudi i anàlisi de les diferents problemàtiques de l’empresa i del seu entorn competitiu juntament amb la protecció i defensa dels interessos dels seus clients, disposem de serveis molt especialitzats en obtenció d’informació, en investigacions cientificotècniques i anàlisi de la informació sociolaboral, mercantil, peritatges i taxacions.
Con la tecnología de Blogger.
EN - ES