bajas laborales

BAIXES LABORALS

Les baixes fingides, juntament amb l’absentisme laboral, suposen un dels majors problemes empresarials en un entorn cada vegada més competitiu.

L’estesa actuació de sol·licitar la baixa mèdica laboral i utilitzar aquesta situació d’incapacitat per dur a terme altres activitats laborals o contraindicades amb el diagnòstic mèdic, així com, l’absentisme laboral no justificat en general, comporta els nostres clients una sèrie de greus perjudicis empresarials. El descobriment de la realitat d’aquestes conductes, ofereix avantatges de les quals destaquem l’estalvi en costos laborals i l’extinció del contracte amb l’empleat que ha intentat defraudar la empresa, mitjançant un acomiadament procedent i sense que hagi de pagar-li cap tipus d’indemnització.

L’actuació és immediata, el termini de lliurament de la informació, proves i documents fotogràfics és de 15 dies i, si escau, compareixem en el corresponent procés d’actuació judicial.
Con la tecnología de Blogger.
EN - ES