consultoría estrategia

CONSULTORIA ESTRATÈGICAAssessoria d’ Investigació per protegir i promoure els seus interessos.

Per prendre decisions adequades i en el moment oportú, és important comptar sempre amb un sistema d’informació que li proporcioni: una anàlisi detallada de la situació, i l’avaluació del risc que aquestes decisions comporten.

Els nostres serveis de consultoria estratègica ofereixen a empreses, advocats i particulars, una anàlisi prèvia i una resposta específica que conté: l’assessorament, la planificació i l’assistència que adeqüí les seves possibilitats, amb les característiques del problema plantejat, i la minimització dels riscos a assumir.

L’Anàlisi prèvia respon a les grans qüestions estratègiques: ¿Què és possible fer en un context donat? ¿Quan i Com?, i aconsellar o desaconsellar una acció.

L’Assessorament i la Planificació que oferim, encamina a un coneixement utilitari i de conjunt del problema; i s’orienta sobre les capacitats estratègies i accions convenients a cobrir i desenvolupar.

L’Assistència es materialitza en el desenvolupament del projecte acordat. Bàsicament, en la gestió integrada dels nostres serveis especialitzats i polivalents de:

Investigació Privada.
Criminalística.
Investigació i Anàlisi d’Informació per a l’Intel·ligència Empresarial i Seguretat Corporativa.
Investigació Consultiva pel “New Management” i la coordinació, amb els seus recursos disponibles.
Con la tecnología de Blogger.
EN - ES