contraespionaje

CONTRAESPIONATJEPer defensar la informació empresarial rellevant i anul·lar l’activitat d’espionatge a les empreses, es disposa d’un sofisticat servei de contraespionatge, que va des de l’assessorament i disseny de programes de prevenció i protecció de secrets, fins a la gestió i implantació de sistemes i l’execució de contramesures.

Per afavorir l’eficàcia de les polítiques de seguretat interior i evitar que personal no autoritzat descobreixi les línies d’acció d’un negoci juntament amb les capacitats i les vulnerabilitats, un equip d’experts verifica l’efectivitat dels procediments existents, identifica les necessitats i recomana els instruments i mètodes de treball que facin efectiu un sistema de contraespionatge i seguretat interior, integrat en la gestió general del negoci.

Per fer front a determinades accions competitives il·lícites o deslleials, externes i internes, es disposa de serveis específics d’investigació, vigilància digital i intel·ligència de seguretat.

Davant riscos sobrevinguts, es realitzen investigacions específiques i es dissenyen estratègies i programes basats en la seguretat de la informació entorn a les persones i la prevenció de l’amenaça. Destaquen els de Seguretat Operativa, Protecció de la Informació Empresarial, els de Seguretat de Directius i Personal de llocs sensibles, amb circumstàncies de risc previsible.
Con la tecnología de Blogger.
EN - ES