Criminalística

CRIMINALÍSTICA
“Investigar és com obrir una porta i descobrir el que hi ha dins. Provar és afirmar el que hi ha dins, per poder jutjar”

Les empreses i els particulars sofreixen incidents que desitgen identificar i esbrinar el mòbil i els autors. Els advocats determinen l'existència d'un fet criminal per desenvolupar adequadament la seva activitat provàtica preparatòria de plets i litigis.

Com a conseqüència del descobriment d'un fet material o una recerca d'evidències en curs, es plantegen una sèrie de preguntes o qüestions tècniques i científiques que precisen resposta especialitzada per a l'esclariment i resolució dels problemes plantejats, amb la finalitat de descobrir i qualificar el fet, així com la materialització de la prova.

La Criminalística es centra en la localització i l'estudi dels indicis materials trobats en el lloc dels fets, i es complementa amb les anàlisis cientificotècniques necessàries per confeccionar l'informe pericial sobre l'indici examinat.

La criminalística de camp realitza la inspeccióocular del lloc dels fets, l'inici de la hipòtesi i la presa de mostres; la criminalística de laboratori: grafística, documentoscòpia, traces, identificació; biologia, química, acústica, imatge, infografia, electrònica, informàtica, etc.

Con la tecnología de Blogger.
EN - ES