detectives abogados

DETECTIUS PER ADVOCATSRecerca en l'àmbit de la probàtica

La funció dels advocats és oferir les solucions legals a empreses i particulars més avantatjoses, que els evitin de perjudicis futurs.

La dels nostres investigadors, analistes, criminalistes i perits, ajudar al fet que això succeeixi.

La nostra empresa innova i desenvolupa, per recolzar i afavorir als advocats en les seves comeses jurídiques bàsiques, una diversitat de serveis molt especialitzats a les diferents àrees d’investigació i ciència provàtica, que contribueixen eficientment a l’assoliment dels objectius:

En l’assessorament, pel que fa a drets i obligacions i al funcionament de l’ordenament jurídic, assistint amb investigacions preventives encaminades a alertar de negligències i evitar responsabilitats.

En l’assistència, en totes les formes adequades i adopció de mesures jurídiques per protegir i defensar els interessos dels seus clients; aportant informes tècnics, investigacions mercantils, laborals, empresarials, anàlisi grafosicológiques, etc. En qualsevol àmbit d’actuació, els nostres professionals acrediten, emeten l’informe i desenvolupen la perícia tècnica sol·licitada.

En l’assistència i intervenció en judicis i en la seva activitat provàtica per a litigis i plets; recolzant amb recerques cientificotècniques i amb les conseqüents proposicions de prova, peritatges específics, taxacions i amb les recerques d’evidències que es precisin.


Con la tecnología de Blogger.
EN - ES