detectives familia

DETECTIUS FAMILIAL’àmbit de la llar i la família mereixen la protecció, la cura específica i la detecció de les relacions extramatrimonials, infidelitat i conductes anòmales de la parella, així com el comportament i desenvolupament social dels fills.

Reduir, augmentar o anul·lar les pensions econòmiques conjugals, revisar les manutencions assignades als fills, la sol·licitud de custòdies dels progenitors per incompliment dels deures de la llar, són les realitats que més demanden les persones afectades, als tribunals. La recerca d’infidelitats, divorcis i pensions és la nostra especialitat professional a l’àrea familiar, disposant d’extensa jurisprudència i sentències favorables als interessos dels nostres clients.

Les proves aportades pels nostres investigadors en col·laboració amb professionals altament qualificats i especialitzats en litigis familiars i procediments matrimonials, (advocats, psiquiatres, perits cal·lígrafs judicials, psicòlegs, grafopsicòlegs, criminalistes, comptables forenses de béns, auditors d’empreses, notaris i experts en herències), són la seva millor presentació de prova davant els jutjats.
Con la tecnología de Blogger.
EN - ES