informacio estrategica

Informació per a Intel·ligència Estratègica
El coneixement de l’entorn és determinant

El primer instrument estratègic en els nostres dies és observar les crisis i la comprensió dels problemes.

Les empreses per poder mantenir la seva competitivitat i la seva permanència, en termes molt simplificats, precisen desenvolupar dos tipus d'estratègies: una ofensiva -aprofitant oportunitats-, encaminada a conèixer el mercat i les seves possibilitats; i una altra defensiva -gestió del risc-, encaminada a negar informació i protegir els seus objectius.

Prestem Informació, Anàlisi i Assistència especialitzada per a la planificació i conducció de tals estratègies, aportant visió preventiva i proactiva:

• Intel·ligència Competitiva: conèixer per protegir i promoure els interessos propis.

• Intel·ligència de Seguretat: conèixer per protegir, detectar i contrarestar el frau, l'espionatge industrial, l'activitat competitiva deshonesta i altres agressions internes o externes contra els interessos propis.

Destaquem com a aspectes rellevants: l'entorn desafiador geoeconòmic, comercial, científic, tecnològic, financer, legal, social, geopolític, cultural, mediambiental, etc.

Con la tecnología de Blogger.
EN - ES