información e investigación gestionada

INFORMACIÓ I INVESTIGACIÓ GESTIONADAGestió externa d’activitats d’ Informació, Vigilància i Investigació.

Cada dia és més necessari en empreses i professionals, externalitzar certes activitats auxiliars d’informació, recerca i seguretat, per alliberar recursos propis, evitar sobrecàrrega d’esforços, racionalitzar inversions i simplificar processos.

En ocasions, precisen organitzar serveis molt específics o extraordinaris per solucionar problemes concrets i exclusius; o desenvolupar projectes complexos, en l’àmbit de la gestió d’una crisi, la vigilància anti-frau, la intel·ligència competitiva, el contraespionatge, o l’activitat provàtica.

La nostra consultoria estratègica, té una àmplia experiència que li posem a la seva disposició, per enfocar i resoldre adequadament els seus problemes concrets; així com, gestionar la externalizació (outsourcing) de tals activitats i projectes.

L’assistència es materialitza, en una gamma de serveis gestionats, a càrrec d’experts acreditats, que comprèn: des de, l’assessorament permanent en anàlisi i estratègies, la cerca continuada d’informació significativa, estudis grafològics de personalitat per a selecció de personal, controls sobre existències i els moviments de productes, l’investigació d’evidències per a litigis i plets, l’investigació polivalent i especialitzada per a intel·ligència empresarial estratègica i de seguretat; fins a, el detectiu corporatiu, i la vigilància en creuers, viatges turístics i transport marítim de mercaderies.
Con la tecnología de Blogger.
EN - ES