inteligencia

INTELIGENCIA
“És bàsic saber abans”. Encara que moltes coses han canviat al llarg dels temps i ara sembli més evident l’existència d’un període de ràpids canvis, els principis estratègics, tàctics i logístics essencials per valorar els conflictes i la competència segueixen vigents. Ara més que mai, la pràctica i seguretat de negoci ha de ser més realista i ajustar les veles per mantenir el rumb adequat, especialment: davant situacions canviants, l’increment de les noves tecnologies, accions concertades d’influència econòmica, i les amenaces a la seguretat de negoci.

Les empreses precisen informació de valor afegit, per: conèixer la situació geoeconòmica actual de crisi i competència deslleial dels actors involucrats, la posició pròpia pel que fa a la seguretat econòmica i el seu impacte en la competitivitat empresarial; extreure hipòtesis prèvies en les quals una organització pot fonamentar la seva decisió d’aconseguir capacitat de coneixement i seguretat contra qualsevol ingerència i millorar la seva oportunitat de negoci; valorar les possibilitats dels riscos i amenaces, interns o externs, així com predir les seves conseqüències i gestionar millor els successos.

La nostra especialitat comprèn una activitat integrada d’investigació i Intel·ligència de tipologia consultiva (funció analítica i informativa), d’assistència a òrgans decisoris o executius, que materialitza el seu suport mitjançant l’Estudi de Situació i d’Escenaris i l’elaboració del corresponent Informe d’Intel·ligència amb les informacions pertinents, juntament amb les consideracions i orientacions que millor instrumentin la promoció i protecció dels interessos empresarials en mercats de competencia.
Con la tecnología de Blogger.
EN - ES