investigación preventiva

INVESTIGACIÓ PREVENTIVALa falsificació de productes, el frau, el descrèdit, el descobriment de la capacitat industrial i la competència deslleial, perjudiquen la imatge d’empresa i la col·loquen en situació de desavantatge enfront dels seus competidors.

Les conductes i fets punibles, comesos en les empreses pels seus administradors o per qualsevol empleat, poden donar lloc a responsabilitat civil, penal i de tot ordre. Per evitar i remeiar que aquestes coses passin, cal adoptar certes mesures.

Un programa detallat de vigilància i investigació preventiva, ajudarà a identificar riscos globals, per tal de posar a l’empresa afectada en disposició de l’estratègia més adequada per protegir els seus interessos, valors competitius i responsabilitats, emprenent accions coordinades de recerca de seguretat i resposta en defensa del negoci.

La investigació preventiva que detectius, criminalistes i perits, poden exercir per al sistema de supervisió empresarial, per la seva funció d’avaluació i d’alerta primerenca de debilitats i responsabilitats; és un punt de partida oportú, per al bon govern, simplificar processos, i optimitzar la gestió de riscos globals.
Con la tecnología de Blogger.
EN - ES