observación indicadores seguridad

OBSERVACIÓ INDICADORS DE SEGURETATEn l’actual espectre geoeconòmic desafiador, implantar i controlar sistemes de seguretat no és suficient, cal prevenir i estendre la gestió de la seguretat a totes les activitats empresarials que puguin repercutir en la qualitat i permanència de negoci.

L’alerta primerenca dels riscos i el procés de millora de la seguretat són un mitjà eficaç per desenvolupar canvis positius que permeten estalviar diners tant per a l’empresa com per als clients.

L’anàlisi d’indicadors de seguretat en entorns i activitats, és l’eina bàsica per comprendre, predir i reduir la variació en els sistemes i els seus components.

La nostra especialització en recerca i seguretat, pot recolzar a la seva organització en la recollida d’informació útil per el mesurament, anàlisi i millora de la segureta, tant en l’anàlisi del risc i la planificació estratègica, com en la gestió operacional, l’avaluació de successos i la reprogramació de sistemes i processos.

La recollida d’informació es basa en l’observació d’indicadors de seguretat preestablerts a través de: monitoratge i identificació d’amenaces i vulnerabilitats; observació d’ escenaris i treballs estructurals i analisi d’estadístiques i qüestionaris.
Con la tecnología de Blogger.
EN - ES