peritajes y tasaciones

PERITATJES I TAXACIONSLa necessitat de disposar d’evidències tècniques, científiques o artístiques en l’anàlisi de riscos, investigacions, presa de decisions o litigis i plets, requereix disposar d’estudis concloents i valoracions dels béns objecte de controvèrsia.

El peritatge com a resultat d’un estudi especialitzat, facilita l’activitat preventiva i indagadora, pel seu resultat descobridor de fets i realitats i la taxació com a determinació i estimació del valor d’un actiu o passiu basat en els preus del mercat, aportant informació actual per a la correcta anàlisi de connexions i situacions.

Facilitem a empreses, advocats i particulars, peritatges i taxacions de tot tipus de béns i actius.
Con la tecnología de Blogger.
EN - ES