prevención responsabilidad

PREVENCIÓ RESPONSABILITATLa moderna activitat econòmica i social, comporta un ampli nombre de situacions que són proclius a la generació de responsabilitat de tot ordre.

La nova regulació exerceix més pressió que mai en relació de responsabilitat, incorporant entre altres novetats la responsabilitat penal de les persones jurídiques. “Les societats podran ser declarades responsables dels delictes comesos pels seus administradors o per qualsevol empleat, si les empreses no mantenen un sistema d’organització i control adequats i preventius”.

Per evitar incórrer en responsabilitat o atenuar-la, serà necessari que les empreses engeguin un sistema de prevenció, que persegueixi la detecció de conductes punibles (danys, falsedats, revelació de secrets i contra la intimitat, espionatge industrial, estafes i altres fraus, manipulació indeguda d’informació, productes o serveis, corrupció, tràfic d’influències, alteració de preus, assetjament laboral, discriminació, infracció de normes de prevenció de riscos laborals, medi ambient, etc.)i especialment, demostrar que mitjançant els necessaris mecanismes de control i seguretat, lligats tant a l’activitat mercantil i la seva estructura, com a l’àmbit sociolaboral, s’exerceix el control degut.

Un bon punt de partida per a la prevenció de fets i conductes que donen lloc a responsabilitat, és disposar d’un sistema de supervisió basat en l’assessorament jurídic d’advocats, i la recerca preventiva realitzada per detectius, criminalistes i perits; tendent a detectar errors i negligències.
Con la tecnología de Blogger.
EN - ES