probática litigios

PROBÀTICA LITIGISProporcionem assessorament i assistència a l’advocat, en el marc d’un procés extra i judicial, per obtenir proves que són objecte de discussió, facilitant la solució més eficient.

L’advocat en el marc d’un procés judicial ha de provar, entre altres coses, els fets que són objecte de discussió.
La complexitat dels processos de la mateixa societat i de l’ocultisme, tan idiosincràtic en l’il·lícit, fa que l’activitat probàtica, que desenvolupa amb la finalitat d’investigar i/o provar un fet d’interès per a un procés judicial en preparació o activat, requereixi més temps i coneixements cada vegada més tècnics o científics especials, en els quals la noció de prova està cada vegada més lligada a la criminalística.

En aquest camp, prestem especial atenció a l’advocat, assistint-li en tota la seva activitat probàtica; bé per preparar i intervenir en una denúncia o querella, o si es tracta d’una defensa.

Li assessorem en matèria d’investigació d’evidències. En primer lloc, en la reflexió crítica sobre els materials recollits, que li serveix per gestionar la investigación de les fonts i la posterior elaboració estratègica de la fórmula probàtica; especialment, en la recerca de coneixements sobre com va ocórrer determinat fet, traslladant tals coneixements al procés.
Con la tecnología de Blogger.
EN - ES