psicografología

PSICOGRAFOLOGIA
El que l’escriptura revela: Determinar autoria de signatures. Veure les persones com són. Examinar candidats. Contribuir a l’ elecció de parella. Analitzar el caràcter dels fills.

Psicodiagnòstic per l’escriptura

Solament el manuscrit d’una pàgina és suficient per emetre un ampli diagnòstic de personalitat. Amb espontaneïtat, és més fiable que els resultats producte de l’esforç obligat i condicionat dels test i altres proves que no es basen en l’expressió lliure.

La ment afecta al cos, i el cos a la ment. La grafoanàlisi transaccional estudia a la persona de forma completa com ser psicològic i somàtic; en el grafisme dels manuscrits, apareixen interrelacionats aquests trets psicosomàtics, no podent separar-los més que per analitzar-los, aportant així una informació psicofísica que entra en el més profund de la personalitat.

Li ajudarem a conèixer la personalitat a través de l’escriptura. En l’estudi grafològic, podem conèixer aspectes concrets de la persona que li interessi i que en ocasions ni ella mateixa sap.

Aquesta pràctica es realitza tant en adults com en nens i adolescents, utilitzat en aquests últims dos casos, per ajudar a formar, per orientar i sobretot, per comprendre el per què del seu comportament.

Selecció de personal

L’escriptura revela la nostra personalitat sense enganys, per això la seva anàlisi és de gran interès en l’àmbit laboral.

L’aplicació de la tècnica grafològica en els departaments de RRHH per a la realització d’una selecció de personal està adquirint cada vegada més acceptació en les empreses com a complement a altres sistemes selectius tradicionals tals com: el currículum i l’entrevista. L’avantatge d’aquesta tècnica és sense cap dubte la rapidesa en el sedàs inicial de manuscrits o cartes de presentació, sobretot quan són molts els candidats i seria impossible aconseguir mitjançant una altra prova selectiva de descart.

Per a la realització d’aquest test és suficient comptar amb un simple escrit, sense que per això es perdi l’objectivitat, ja que l’escriptura no es pot disfressar ni controlar, els resultats són de màxima fiabilitat i s’obtenen pràcticament de manera inmediata, per això els costos econòmics estan relacionats amb la seva eficàcia i rapidesa.

Aquesta tècnica li permetrà obtenir la màxima informació del candidat: detectar predisposicions i conductes dubtoses o deslleials, el seu potencial intel·lectual, el seu nivell d’ambició, rendiment, maduresa, la seva personalitat i sociabilitat; així com, les aptituds per al lloc de treball a cobrir.

Grafologia i parella

A través de l’anàlisi grafològica d’un text es pot establir la idoneïtat de caràcters en l’àmbit personal. La grafologia ens ajudarà, abans de fer el pas i iniciar una relació sentimental, a determinar la compatibilitat de caràcters, el nivell de fiabilitat i sinceritat, si es tracta d’un bon/a amant, qui dominarà la relació, o per contra, qui tindrà més tendència a sotmetre’s. En definitiva, podrà preveure com es duran a terme aquestes relacions.

Grafologia i fills

A través de l’anàlisi de textos o dibuixos dels nostres fills podem detectar com es troben interiorment, les seves pors i fòbies; per ajudar-los a que tinguin una major autoestima i seguretat en si mateixos i treballar la seva emotivitat i bloquejos.

Així mateix, aquesta tècnica és idònia per orientar als adolescents en l’elecció de la seva carrera i del seu futur professional.
Con la tecnología de Blogger.
EN - ES