seguridad corporativa

SEGURETAT CORPORATIVA
Lo essencial: estar informat i preve ure Totes les empreses poden patir, i de fet pateixen, situacions i agressions perjudicials per als seus interessos, produïdes per diferents motius. Aquests, poden provenir tant des de l’exterior com des de l’interior i afecten, tant a l’estructura i resultats, com als processos i activitats: productives, econòmiques, comercials, logístiques, d’ordre interior, de personal, de seguretat i fins i tot a la responsabilitat i al crèdit o nom de la pròpia empresa.

En l’actualitat, els robatoris i els actes violents han incrementat l’atenció empresarial per millorar les mesures de seguretat externes, al mateix temps que no es presta el suficient control a causa de situacions problemàtiques i mals interns que erosionin a la pròpia empresa; o que afectin a altres empreses, com els derivats de l’acció de l’empleat deslleial o corrupte, les connexions o la competència poc honrada, l’espionatge industrial o el frau en general.

Davant aquestes circumstàncies, les empreses precisen disposar de coneixements molt específics per solucionar problemes en l’àmbit de la planificació d’estratègies de seguretat de negoci, la prevenció del frau, el desenvolupament d’activitats segures, la protecció de secrets i capacitats, la millora contínua i la gestió de les crisis.

Aportem coneixement utilitari per adequar la seva seguretat a necessitats i riscos, com per exemple investigació, vigilància, informació i anàlisi que contribueixi a enfortir la gestió i qualitat de la seguretat. Això servirà de guia per dissenyar i portar a terme una estratègia empresarial de prevenció integrada, destinada a alertar errors i negligències, protegir el valor competitiu i la seva responsabilitat corporativa, facilitant el control i diligència deguda.
Con la tecnología de Blogger.
EN - ES