servicio análisis información inteligencia

SERVEIS ANÀLISIS INFORMACIÓ INTEL.LIGÈNCIA
El coneixement oportú de la informació constitueix un avantatge competitiu dins del mercat mundial.

Investigació Corporativa i Anàlisi d’Informació per a Intel·ligència Empresarial: Serveis de recerca, anàlisi i subministrament d’informació lliure que hi ha en fonts o registres d’accés públic:

Estudis de situació i escenaris.
Vigilància virtual i anàlisi d’ntel·ligència Econòmica i competitiva sobre fonts obertes/Internet.
Identificació de riscos i oportunitats de negoci.
Informes “Conegui al seu client” amb base en el risc.
Informació personalitzada de mercats de competencia.
Investigació “duediligence”.
Perfils de competidors.
Verificació de pràctiques il·legals de competidors.
Informes geopolítics i geoeconòmics sobre països o àrees d’interès.
Estudis d’Intel·ligència (tecnologia, competidors, clients i entorn).
Informes flash i Butlletins informatius periòdics personalitzats.
Investigació i Informació gerencial per a departaments i activitats de seguretat i Intel·ligència Empresarial.
Informes especialitzats per optimació de força de treball i preservació del patrimoni.
Avaluacions d’impacte ex-ante i ex-post.
Con la tecnología de Blogger.
EN - ES