servicios abogados

SERVEIS PER A ADVOCATS
Recerques de suport a litigis

. Recerca de delictes perseguibles a instàncies de part
. Recerca d'evidències
. Recerca de demandats
. Recerca d'àmbit patrimonial, econòmic i financer
. Recerca en matèria d'arrendament d'immobles
. Recerca d'àmbit assegurador i mutual
. Recerca de patents i marques
. Recerca de solvències
. Recerca d'àmbit empresarial i laboral
. Recerca d'àmbit personal, familiar i social
. Localització de béns i deutors
. Recerca preventiva de responsabilitat corporativa
. Recerca cientificotècnica
. Peritatges i taxacions
Con la tecnología de Blogger.
EN - ES