servicios complementarios

SERVEIS COMPLEMENTARISInvestigacions de suport a litigis

Investigació privada:

Investigació de delictes perseguibles a instàncies de part
Investigació d’ evidències
Investigació de demandats
Investigació d’ àmbit patrimonial, econòmic i financer
Investigació en matèria d’ arrendament d’ inmobles
Investigaciód’àmbitassegurador i mutual
Investigació de patents i marques
Investigació de solvències
Investigació d’àmbit empresarial i laboral
Investigació d’àmbit personal, familiar i social
Localització de béns i deutors
Investigació preventiva de responsabilitat corporativa

Investigacions complementàries i de suport

Investigació cientificotècnica
Peritatges i taxacions
Con la tecnología de Blogger.
EN - ES