servicios investigacion

RECERCA CIENTIFICOTÈCNIC“Investigar és com obrir una porta i descobrir el que hi ha dins.
Provar és afirmar el que hi ha dins, per jutjar”


El frau documental o per qualsevol altre mitjà tecnològic, afecta a les persones i de manera especialment greu a les empreses i al comerç; és un camí cap a delictes com les estafes, apropiacions indegudes, desfalcs, sabotatges, insolvències, etc., contra la pròpia empresa, o facilitant la competència deslleial, el falsejament de realitats, el descobriment i revelació de secrets, la corrupció, o qualsevol altre tipus de delicte contra el lliure comerç o l'activitat empresarial.

Per ajudar a empreses, advocats i particulars afectats a combatre aquesta problemàtica, disposem d'experts en recerca cientificotècnica, que tracten de forma interdisciplinària totes les qüestions d'intel·ligència, prevenció i seguretat relatives al frau.

En funció de la casuística utilitzem el procediment cientificotècnic adequat: grafística, documentoscopia, lingüística, identificació, acústica, imatge, electrònica, informàtica, infografia, biologia, química, traces instrumentals, psicografología, psicologia criminal, perfils, etc. Així com, anàlisis i cerques tècniques d'escoltes i transmissors ocults ambientals i en comunicacions.

Con la tecnología de Blogger.
EN - ES