vigilancia

  Vigilancia CorporativaVigilància en àmbits de gran concurrència

“Vetllem pel normal desenvolupament de les seves activitats”

L’observació i la vigilancia no uniformada per detectius, és el primer esglaó de la cadena de descobriment de símptomes de frau, errors i negligències de seguretat corporativa i procediment especialitzat d’identificació de situacions anòmales, obtenció de notícies, i investigació de sospites i evidències.

Els nostres serveis d’obtenció d’informació i investigació en aquesta àrea, tenen lloc en fires, hotels, exposicions, espectacles, certàmens, convencions, grans superfícies comercials, locals públics de gran concurrència o àmbits anàlegs.
Con la tecnología de Blogger.
EN - ES