visita custodia hijos

RÉGIM VISITA I CUSTODIES FILLSL’incompliment intencionat del règim de visites establert als menors, ocasiona seriosos trastorns al cònjuge que ha de gaudir de la seva companyia, afectant negativament les relacions amb els fills i trastocant els beneficis que pot aportar la relació amb el seu progenitor.

La manipulació dels menors origina situacions traumàtiques i consisteix en el procés pel qual un progenitor transforma la consciència dels seus fills, mitjançant diferents estratègies. És la denominada Síndrome d’Alienació Parental (SAP), on els menors són la moneda de canvi i utilitzats amb la finalitat d’obtenir interessos econòmics i perjudicar les relacions personals.

Les falses denúncies per abusos sexuals, imputacions d’embriaguesa o consum de substàncies estupefaents poden portar aparellades, en el millor dels casos, una ordre judicial d’allunyament dels menors i del domicili conjugal, o les corresponents imputacions penals que poden condicionar la vista judicial.

El nostre consell i investigacions seran de gran valor en aportar-li les proves que determinaran, en aquest tipus de casos, la manipulació al fet que han estat sotmesos els menors, les falses imputacions de qualsevol delicte en l’àmbit familiar o domèstic, així com la recuperació del compliment del règim de visites i fins i tot la custòdia dels seus fills.
Con la tecnología de Blogger.
EN - ES